hero

VLOG-Ohne Gentechnik

Op zestien oktober 2019 ontvingen wij opnieuw het VLOG-certificaat.. De vraag naar GMO-vrije voedingsmiddelen/zuivelproducten neemt in Duitsland snel toe. Als gevolg hiervan eist de Duitse detailhandel dat Nederlandse zuivelbedrijven zuivelproducten leveren die aan de criteria voldoen en VLOG gecertificeerd zijn. VLOG (Verband Lebensmittel Ohne Gentechnik/Vereniging van Voedingsmiddelen Zonder Gentechnologie) is de Duitse vereniging die verantwoordelijk is voor de VLOG-standaard en de uitgifte van het 'Ohne Gentechnik' label. Daarnaast willen zij de consument informeren over GGO's in levensmiddelen.
De VLOG-certificering richt zich op de gehele keten, van de voedselstroom, de melkveehouderij, het transport, de verwerking van de melk tot de winkelschappen. Het doel is om voedingsmiddelen te produceren zonder gebruik te maken van genetisch gemodificeerde organismen. Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen.

VLOG Gentechnik Brochure